THÔNG TIN TỔNG QUAN

Vùng nguyên liệu: Được trồng nhiều ở Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Đắc Lak, Gia Lai.”
Mùa vụ: từ tháng tháng 3 đến tháng 6.
Phân loại: Hạt điều được chia làm 3 loại chính: WW, WS, S, LB
Hạt điều loại W180 : Cỡ Vua (King of Cashew), từ 170 đến 180 hạt.
Hạt điều loại W210 : Cỡ Lớn (Jumbo), 200 – 210 hạt.
Hạt điều loại W240 : Cỡ lớn vừa 220 – 240 hạt.
Hạt điều loại W320 : Cỡ vừa (cỡ trung) 300 – 320 hạt.
Hạt điều loại W450 : Cỡ nhỏ vừa 400 – 450 hạt.
Hạt điều loại W500 : Cỡ nhỏ 450 – 500 hạt.
Đóng gói: 25lbs/túi hút chân không x2/thùng hoặc 50lbs/túi hút chân không.
Hạn sử dụng: 6 tháng kể từ ngày sản xuất