THÔNG TIN TỔNG QUAN

Cây trà trồng một lần có thể thu hoạch từ 30 – 40 năm hoặc lâu hơn. Trà được phân loại thành 6 loại khác nhau bao gồm: trà xanh, bạch trà, trà vàng, trà ô-long, hồng trà và trà đen; trong đó phổ biến nhất là hồng trà, trà xanh, bạch trà và trà ô-long. Trà của Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường Liên Xô cũ và các nước Đông Âu, Thị trường Châu Á: bao gồm các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Iran, Irắc, Cooet, Ả Rập Thống Nhất… các nước này chủ yếu nhập trà xanh và trà đen.

Trà xanh là loại trà không được lên men, nước xanh vàng, tươi sáng, vị chát mạnh, có hậu, hương thơm nồng mùi cốm.