Bắp cải

Bắp cải: Được trồng ở các tỉnh phía Bắc: Sapa, Lào Cai, Bắc Giang, và ở Đà Lạt

Contact Now