Bí đỏ

Bí đỏ: Được trồng ở Đồng bằng sông Cửu Long, miền Đông Nam bộ và Tây Nguyên. Thu hoạch quanh năm.

Fresh Pumpkin- bí đỏ tươi

– Colour : green skin, yellow skin

– Weight : 0.7 – 1.2 kgs

– Packing : 14 – 16 kgs/net carton

IQF Frozen Pumpkin- bí đỏ xắt ô vuông đông lạnh

– Type: Dices, Slices, Ball,..

– Thickness : 10 ±1mm

– Packing: 10kg / PE bag / carton.

Contact Now