Chôm chôm

Chôm chôm: có 2 loại: Chôm chôm Thái và chôm chôm Java, được thu hoạch từ tháng 5 đến tháng 9.

Chôm chôm tươi: Đóng gói trong thùng carton hoặc trong khay.

Chôm chôm đông lạnh: 1kg/túi hút chân không x10 túi/ctn

Contact Now